Tầm nhìn

Thông Trường Thịnh đang từng bước trở thành công ty thi công hệ thống M&E hàng đầu khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Thông Trường Thịnh là đem lại những giải pháp và dịch vụ tốt nhất nằm đáp những sự kỳ vọng của khách hàng

Giá Trị cốt lõi

  • Sự uy tín
  • Sự tin cậy
  • Chất lượng
  • An toàn lao động

Các dự án đang thực hiện

Joe Nieuwendyk Jersey